YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 25 SGK Hóa học 8

Giải bài 3 tr 25 sách GK Hóa lớp 8

Trong số các chất cho dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, là hợp chất:

a) Khí ammoniac tạo nên từ N và H

b) Photpho đỏ tạo nên từ P

c) Axit clohidric tạo nên từ H và Cl.

d) Canxi cacbonat tạo nên từ Ca, C, và O.

e) Glucozo tạo nên tử C, H và O.

f) Kim loại magie tạo nên từ Mg.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 3

- Đơn chất: photpho (P), magie( Mg) được tạo nên từ một nguyên tố.

- Hợp chất: khí ammoniac ( N và H), axit clohidric (H và Cl), canxi cacbonat (C, Ca và O), glucozơ ( C, H và O) được tạo nên từ hai nguyên tố trở lên.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 25 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON