ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 12.1 trang 17 SBT Hóa học 8

Bài tập 12.1 trang 17 SBT Hóa học 8

Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ thích hợp, chọn trong khung:

Chất, phân tử, hóa học, vật lí, trạng thái.

"Với các ... có thể xảy ra những biến đổi thuộc hai hiện tượng. Khi ... biến đổi mà vẫn giữ nguyên là ... ban đầu, sự biến đổi thuộc loại hiện tượng ... Còn khi ... biến đổi thành ….. khác, sự biến đổi thuộc loại hiện tượng ..."

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.1

 
 

Chất, chất, chất, vật lí, chất, chất, hóa học.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.1 trang 17 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1