ADMICRO
VIDEO

C4H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?

Câu 4. Nêu số đồng phân của các công thức phân tử sau:

 • C4H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?
 • C5H12 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?
 • C6H14 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?
 • C4H8 có bao nhiêu đồng phân Anken? Ví dụ: C4H8 có 4 đồng phân Anken (3 cấu tạo + 1 hình học).
 • C5H10 có bao nhiêu đồng phân Anken?
 • C4H6 có bao nhiêu đồng phân Ankađien?
 • C5H8 có bao nhiêu đồng phân Ankađien?
 • C4H6 có bao nhiêu đồng phân Ankin?
 • C5H8 có bao nhiêu đồng phân Ankin?

Câu 5. Gọi tên các công thức cấu tạo sau:

 • CH3CH(C2H5)CH2CH(CH3)CH3 :
 • (CH3)2CH–CH2–CH3  
 • CH3CH2CH(CH3)CH =CH2.
 • (CH3)3CCH2CH=CH2
 • CH2=CH–CH=CH2
 • CH2=C(CH3)–CH =CH2
 • CHCCH(CH3)CH2CH3.
 • CH3CH(CH3)CCCH3

Câu 6. Viết công thức cấu tạo thu gọn của các chất có tên gọi sau:

 • 2–metylbutan.
 • isobutan.
 • neopentan.
 • 2,3–đimetylbut–2–en  
 • 2–metylpent–2–en.   
 • buta–1,3–đien (đivinyl)
 • 2–metylbuta–1,3–đien (isopren)
 • 3–metylpent–1–in.
 • Axetilen:

Câu 7. Phản ứng đặc trưng của:

 • ankan là phản ứng ……………. Ankan không tham gia loại phản ứng ……………
 • anken là phản ứng …………………. Anken có tính chất hoá học khác với ankan là do trong phân tử có …………………

Câu 8. Điều kiện để :

 • Anken có đồng phân hình học là: …………………………………………………………………………………
 • Ankin tác dụng AgNO3/NH3 là:
 • Một Hiđrocacbon có thể tham gia phản ứng thế Halogen là:
 • Một Hiđrocacbon có thể tham gia phản ứng cộng H2, Br2, KMnO4, HX là
 • Một Hiđrocacbon có thể tham gia phản ứng trùng hợp là
 • Ankin tác dụng với Hidro tạo ra Ankan và Anken là:

 

Câu 9: Cho biết tỉ lệ cộng tối đa của:

 • Anken với Br2, H2, HX là bao nhiêu? Vì sao?
 • Ankađien với Br2, H2, HX là bao nhiêu? Vì sao?
 • Ankin với Br2, H2, HX là bao nhiêu? Vì sao?
 • Axetien tác dụng với nước tạo ra sản phẩm là gì? Tỉ lệ cộng tối đa là bao nhiêu?

Câu 10: Phân biệt:

 • Ankan với Anken, Ankađien hoặc Ankin cần dùng những hóa chất gì ? vì sao?
 • Ankin_1 với các H–C khác hoặc Ankin khác cần dùng hóa chất gì? Giải thích hiện tượng.
 • Vì sao không dùng Br2, KMnO4 để phân biệt Anken, Ankađien, Ankin?

Câu 11: 

 • Ankan, Anken, Ankađien và Ankin có tính chất hóa học nào giống nhau là gì?
 • Anken, Ankađien, Ankin có tính chất hóa học đặc trưng nào giống nhau?  
 • Ankan có tính chất hóa học đặc trưng nào với các hidrocacbon còn lại như Anken, Ankađien, Ankin?

Câu 12: 

 • Sản phẩm chính khi đốt cháy hoàn toàn ankan là
 • Đốt cháy một hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon trong cùng một dãy đồng đẳng nếu ta thu được số mol H2O > số mol CO2 thì công thức phân tử chung của dãy là
 • Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X mạch hở thu được số mol CO2 nhỏ hơn số mol của nước. X thuộc dãy đồng đẳng của:
 • Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X, mạch hở, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Hiđrocacbon X thuộc dãy đồng đẳng:
 • Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X, mạch hở, thu được số mol CO2 lớn hơn số mol H2O. Hiđrocacbon X có thể thuộc dãy đồng đẳng:
Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON