YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tìm câu sai trong các câu sau đây:

  • A. Kim cương là một dạng thù hình của cacbon, thuộc loại tinh thể nguyên tử.
  • B. Trong tinh thể nguyên tử, các nguyên tử được sắp xếp một các đều đặn theo một trật tự nhất định.
  • C.  Lực liên kết giữa các nguyên tử trong tinh thể nguyên tử là liên kết yếu.
  • D. Tinh thể nguyên tử bền vững, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi khá cao.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phát biểu C sai vì lực liên kết cộng hóa trị trong tinh thể nguyên tử rất lớn (vì vậy mà tinh thể nguyên tử bền vững, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi khá cao).

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 12161

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON