YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhóm cặp chất nào sau đây ở trạng thái rắn đều thuộc mạng tinh thể phân tử ?

  • A. Bo và Kim cương
  • B. CO2 và Kim cương  
  • C. CO2 và Naphtalen
  • D. NaCl và KNO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA