YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Neon có 2 đồng vị 20 10Ne (91%)va 22 10 Ne(9%). tính m của 1l khí Ne dktc, bk rằng Ne tồn tại ở dạng ngtử 

  • A.  0.9009 gam 
  • B.  0.8009 gam 
  • C.  0.7009 gam 
  • D.  0.6509 gam 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  M(Ne) = 20.91% + 22.9% = 20,18 (g/mol) 

  V = 1 lít ⇒ nNe = 1 / 22,4 mol 

  ⇒ mNe = 20,18 : 22,4 = 0.9009 gam 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 43723

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON