• Câu hỏi:

  Tính nguyên tử khối trung bình của Mg biết đồng vị và phần trăm của ba đồng vị là 24Mg:79% , 25Mg:10% ,26Mg x%

  • A. 24,08
  • B. 24,32
  • C. 24,43
  • D. 24,20

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A = {24 x 79 + 25 x10 + 26 x (100-79-10)}/100  = 24,32
  vì 3 đồng vị đó tổng cộng tất cả là 100% mà

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC