YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tính nguyên tử khối trung bình của Mg biết đồng vị và phần trăm của ba đồng vị là 24Mg:79% , 25Mg:10% ,26Mg x%

  • A. 24,08
  • B. 24,32
  • C. 24,43
  • D. 24,20

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\begin{array}{l}
  A = \frac{{24.79 + 25.10 + 26.(100 - 79 - 10)}}{{100}} = 24,32\\

  \end{array}\)

  vì 3 đồng vị đó tổng cộng tất cả là 100% mà

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 43718

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON