YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một nguyên tö của nguyên tử X có tổng số hạt  (p, n, e) bằng 52 và có số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là      

  • A. 17.
  • B. 20.
  • C. 18.
  • D. 16.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tổng số hạt p + e + n = 52 ⇔ 2p + n = 52 (1)

  Số khối p+n = 35 (2)

  Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

  \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {2p + n = 52}\\
  {p + n = 35}
  \end{array}} \right.\)

  \( \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {p = 17}\\
  {n = 18}
  \end{array}} \right.\)

  Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là 17

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7139

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON