YOMEDIA

Hỏi đáp về Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua - Hóa học 10

Nếu các em có những khó khăn nào về Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ANYMIND360

Danh sách hỏi đáp (656 câu):

ZUNIA12
 • Spider man Cách đây 4 năm

  Ngâm 16.6g hỗn hợp nhôm sắt trong dung dịch axit clohidric( HCl) dư, phản ứng xong thu dc 11,2 l khí (đktc)

  a. Viết PTHH

  b. Tính KL của kim loại trong hỗn hợp đầu  

  mn gửi cả lời giải giúp mình với nhé....thanks trước 

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  cuc trang Cách đây 5 năm

  cho 24,45g hon hop AL VA AL2O3 tác dụng vừa đủ với 1.1l HCL 1,3M

  A Tính khối lượng mỗi chất

  B tinh VH2

  c tinh khối lượng muối

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quế Anh Cách đây 5 năm

  Bản chất của các phản ứng điều chế hidro clorua bằng phương pháp sunfat và phương pháp tổng hợp khác nhau như thế nào ? Các phương pháp trên đã dựa vào  những tính chất hóa học nào của các chất tham gia phản ứng

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • A La Cách đây 5 năm

  Có các chất sau: axit sunfuric đặc , nước , kali clorua rắn . Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng để điều chế hidro clorua

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần Cách đây 4 năm

  Dung dịch X gồm   NaAlO2 , Na2CO3 ,  NaOH

  cho X tác dụng với dung dịch hcl     thì thứ tự phản ứng như nào vậy thầy?

  đầu tiên là phản ứng trung hòa NaOH.   sau đó đến cái nào ạ

  có phải quy tắc ưu tiên là: gốc axit của muối nào yếu hơn thì phản ứng trước đúng không ạ.

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoàng duy Cách đây 5 năm

  cho 6,5 g bột kim loại M có hóa trị không đôi tác dụng với HCl dư , thu được 2,24 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn . Xác định tên M .

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Hien Cách đây 5 năm

  Cho 14,2g hỗn hợp gồm ba kim lại Cu, Fe và Al tác dụng với 1500ml dung dịch HCl a M dư, sau pư thu được 8,96 lít khí và 3,2 g chất rắn

  a. Tính % khổi lượng mỗi KL trong hỗn hợp A

  b.Tìm a, biết thể tích dung dịch HCl dùng dư 30% so với lý thuyết

  c. Cho b g hỗn hợp A tác dụng vừa đủ với Clo thì thu được 13,419 hỗn hợp các muối khan. Tìm a, biết hiệu suất pư là 90%

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng Cách đây 5 năm

  Hòa tan hoàn toàn 6,3(g) hỗn hợp 2 kim loại Al và Mg vào dung dịch Hcl vừa đủ thu được 6,72 lít khí (đktc)

  Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • can tu Cách đây 5 năm

  hoàn thành chuỗi phản ứng : NaCl ( điện phân nóng chảy ) tạo thành A (1) + H2 tạo thành B (2) +AgNO3 tạo thành C (3) ( nhiệt phân ) tạo thành D (4) 

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Long lanh Cách đây 5 năm

  tính nồng độ của các dung dịch axit clohidric trong các trường hợp sau : a) cần phải dùng 150 ml dung dịch HCl để kết tủa hoàn toàn 200 g dung dịch AgNO3 8,5%   ;   b) khi cho 50 g dung dịch HCl vào một cốc đựng NaHCO3 ( dư ) thì thu được 2,24 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn .

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bánh Mì Cách đây 5 năm

  hãy dẫn ra các phản ứng hóa học của axit clohidric để làm thí dụ : a) đó là những phản ứng oxi hóa khử   ;   b) đó không phải là phản ứng oxi hóa khử  .

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach hao Cách đây 5 năm

  có các chất sau : axit sunfuric đặc , nước , kali clorua rắn . Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng để điều chế hidro clorua.

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • con cai Cách đây 5 năm

  cho 20 g hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 1 g khí H2 bay ra . Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam ?

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Phương Khanh Cách đây 4 năm

  Cho 86,3 gam hỗn hợp X gồm Na,K,Ba và Al203 (trong đó õi chiếm 19,467% về khối lượng ) tan hết vào H20 thu được dung dịch Y và 13,44 lít H2 (đktc).Cho 3,2 lít dung dịch HCl 0,75M vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa .Giá trị của m
  A_54,6 B_10,4 C_23,4 D_27,3
   

  đáp án C

  Các bạn xem giúp mình bài này với.

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Bảo An Cách đây 5 năm

  cho 2,7 gam kim loại A tác dụng với khí clo thu 13,35 gam muối clorua kim loại . Xác định kim loại A và thể tích khí clo cần dùng ( điều kiện tiêu chuẩn ). 

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Bảo Khánh Cách đây 5 năm

  cần bao nhiêu gam KMnO4 và bao nhiêu mililít dung dịch axit clohidric 1M để điều chế đủ khí clo tác dụng với sắt , tạo nên 16,25 g FeCl3

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thanh Cách đây 5 năm

  tại sao trong công nghiệp người ta dùng phương pháp điện phân dung dịch NaCl bão hòa chứ không dùng sự tương tác giữa các hóa chất trong phản ứng oxi hóa - khử để sản xuất khí clo ?

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Thuy Cách đây 5 năm

  Giải giúp e với ạ: Cho 3,2g hh CuO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với V ml dd HCl 1M thu được 2 muối có tỉ lệ mol 1:1. Giá trị của V là?

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Nguyễn Cách đây 4 năm

  Hòa tan hết 40(g) hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 bằng dung dịch HCl. Các phản ứng xảy ra:

             CuO + HCl ----> CuCl + H2O

              Fe2O3 + HCl ----> FeCl3    + H2O

  Trong hỗn hợp có : mCuO :  mFe2O3 = 1:4

  a) Tính khối lượng HCl đã phản ứng trong hỗn hợp.

  b) Tính khối lượng CuCl2 , FeCl3 tạo thành.

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • truc lam Cách đây 5 năm

  để hoà tan 14,9g hỗn hợp Fe và Zn nười ta cần vừa đúng 250ml dd hcl 2M.  

  A)tính % khối lượng từng kim loại

  B) tính nồng đọ mol của đ sau phản ứng

   

   

   

   

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng Cách đây 5 năm

  Khi cho 100ml dung dich Ba(OH)1M tác dụng vừa đủ với 20gam dung dịch HCl C%.Nồng độ C% ?

   

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Xuân Ngạn Cách đây 5 năm

  dun nong 26,6g hh muoi NaCl va KCl va H2SO4 dac du. khi thoat ra cho hoa tan vao nuoc thu duoc dd A. Cho Zn du vao A thu duoc 4,48l (dktc). tinh % khoi luong moi muoi trong hon hop dau

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu hảo Cách đây 5 năm

  cân bằng phương trình hóa học của các phản ứng ôxi hóa khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron : a) KMnO4 + HCl tạo thành KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O   ;   b) HNO3 + HCl tạo thành NO + Cl2 + H2O   ;   c) HClO3 + HCl tạo thành Cl2 + H2O   ;   d) PbO2 + HCl tạo thành PbCl2 + Cl2 + H2

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Xuan Xuan Cách đây 5 năm

  hòa tan 7.8 gam hh gồm Al và Mg trong đ HCl dư. Sau p.ứ khối lượng dung dịch tăng thêm 7 gam. Khối lượng của Mg trong hh là bao nhiêu?

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Nguyễn Cách đây 5 năm

  kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl cho cùng loại muối clorua kim loại : Fe , Zn , Cu , Ag ? Viết phương trình hóa học .

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON