YOMEDIA

Hỏi đáp về Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua - Hóa học 10

Nếu các em có những khó khăn nào về Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ANYMIND360

Danh sách hỏi đáp (656 câu):

ZUNIA12
 • Phan Quân Cách đây 5 năm

  Cho 6,05g hon hop Zn va Al tac dung vua du voi m gam dd HCl 10% co can dd sau phan ung thu duoc 13,15 muoi khan. Tin gia tri m

   

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Lê Bảo An Cách đây 5 năm

  cho 300ml một dung dịch có hòa tan 5.85 g Nacl tác dụng với 200 ml dung dịch có hòa tan 34 g AgNO3, người ta thu được một kết tủa và nước lọc.

  a) Tính khối lượng chất kết tủa thu được

  b) Tính nồng độ mod của chất còn lại trong nước lọc.Cho rằng thể tích nước lọc thu được thay đôi không đáng kể

  giúp mình làm bài này với các bạn

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thanh Cách đây 5 năm

  Cho 8g hỗn hợp gồm Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl 14,6 % thu đc 4,48 lít H2 ở ĐKTC 

  a, tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp

  b, tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng 

  c, Tính C% các muối trong dung dịch sau phản ứng 

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Lưu Cách đây 5 năm

  Cho m gam Na vào 500ml dung dịch HCl 0.2M thu được lít khí ở đktc và dung dịch X .Trung hòa dung dịch X cần vừa hét 100ml dung dịch HCl 0.2M .Giá trị của m và V lần lượt là bao nhiêu ?

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dell dell Cách đây 5 năm

  hòa tan hoàn toàn 11.9 gam hỗn hợp gồm Al và Zn bằng dung dịch HCl 0.8M,sau phản ứng thu được 8.96 lít khí (đktc)

  a. tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu'

  b. tính thể tích dung dịch HCl cần dùng để hòa tan hết hỗn hợp 2 kim loại trên

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Long lanh Cách đây 5 năm

  cho 4.8 g một kim loại R thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl,thu được 4.48 lít khí H2 (đktc)

  a) viết phương trinh hóa học của phản ứng xảy ra

  b) xác định tên kim loại R

  c) tính khối lượng muối khan thu được

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Lưu Cách đây 4 năm

  thầy ơi giải giúp e câu này với: cho Zn tới dư vào dd gồm HCl;0.05 mol NaNO3 0.1 mol KNO3. sau khi

  pư kết thúc thu đc dd X chứa m gam muối ;0.125 hh 2 khí Y gồm 2 khí không màu trong đó 1 khí hóa nâu trong không khí

  .tỉ khối hơi của y so với H2 là 12.2. a: tính khối lượng zn đã tham gia pư b: tính (m) sau khi pư kết thúc

   

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tra xanh Cách đây 4 năm

  Giup e lam bt hoa voi?

  Hon hop X gom Mg,Mgo ,Ca,Cao .hoa tan 10.72 g X vao dd hcl vua du thu dc 3,248 lit khi dktc va ddY. Trong Y co 12.35 gam Mgcl2 va m gam cacl2 .tinh m ?

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Minh Hải Cách đây 5 năm

  cho 10,2 g oxit của kim loại R thuộc nhóm IIIA tác dụng vừa đủ với 600 ml dung dịch HCl 1M (D = 1,12g/ml ) , sau phản ứng thu được dung dịch X : a) xác định công thức phân tử của oxit đã cho  ;  b) tính nồng độ phần trăm của chất tan trong dung dịch X

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thụy Mây Cách đây 5 năm

  hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp Y gồm Zn và Cu vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl 0.5M thu được 4.48 lít H2 (đktc) và m gam chất rắn ko tan.tính % khối lượng từng chất trong Y và thể thích axit đã dùng

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Gia Bảo Cách đây 5 năm

  cho 5.6 gam Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M thu được V lít khí (đktc).Cô cạn dung dịch được m gam muối Khan.

  a) Tính giá trị V,m?

  b) tính thể tích HCl Cần dùng?  

  mấy bạn giúp mình ghi kĩ từng bướctính  nha ..thankkkk you

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Truc Cách đây 4 năm

  Các bạn giúp mình với
  Câu 1 : Cho dd A chứa 0,04 mol HCl và 0,16 mol AlCl3 vào 300 ml dd B chứa NaOH 1 M và Ba(OH)2 0,5 M.Khối lượng kết tủa thu được là.

  Câu 2 : Cho m gam Al tác dụng hoàn toàn với 300 ml dd H2SO4 1,5M ,thu được 9,408 lít H2 và dung dịch A cho A tác dụng với 550 mldd NaOH 2M thu được kết tủa E.xác định khối lượng Al và khối lượng E.

   Câu 3.cho 26,4 d hỗn hợp Al ,Fe tác dụng hoàn toàn với 600 ml dd H2SO4 2M thu được 21,504 lít H2 và dung dịch X ,cho X tác dụng với 1,3 lít KOH 2M thu được kết tủa Y.xác định % Al và khối lượng Y.

  Em cảm ơn ạ.

  01/08/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trịnh Lan Trinh Cách đây 4 năm

   Cho hỗn hợp A gồm Canxi và kim loại M (hoá trị không đổi) có tỉ lệ mol 3:2. Cho 8,7 (g) A vào bình chứa 2,24 lít khí Cl2 (ở đktc). Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn B. Hoà tan hoàn toàn B trong dung dịch HCl dư sinh ra 4,48 lít khí (đktc). Xác định M.

  01/08/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 5 năm

  cho 44,5 gam hổn hợp bột Zn và Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 4,48lít khí thoát ra ở đktc và dung dịch X . cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan ?

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Hien Cách đây 4 năm

  bài này mình biết làm nhưng ko biết trình bày (mong các bạn trình bày hộ mình ) cho a gam MgO tác dụng vừa đủ với b gam HCL 7,3% . sau pứ thu được a+28,5 g muối a/ tính a và b b/ tính C% của dd muối sau pứ

  01/08/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoai Hoai Cách đây 4 năm

  cho 8 gam hỗn hợp X gồm Mg và kim loại M tác dụng với dd HCl dư thu dc 4,48 lít H2( dktc) và dung dịch B. Mặt khác, khi hòa tan hết 8gam X trong dd H2SO4 đặc nóng thấy thoát ra 5,6 lít SO2(dktc). Xac định kim loai M

  01/08/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh dương Cách đây 4 năm

  hòa tan hết 4.52(g) hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại A và B kế tiếp nhau trong phân nhóm chính nhóm 2 bằng dd HCl 0.5M.Sau pư thu đc dd C và 1.12(l) khí CO2(đktc) a,xác định tên và ký hiêu 2 ngto kim loại trên

  b,tính tổng khối lượng của

  01/08/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Vàng Cách đây 4 năm

  cần phải dùng 150ml dd HCL a mol/lít để kết tủa hoàn toàn 200g dd AgNo3 8,5%. tính nồng độ dd HCL

  01/08/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Thị Trang Cách đây 5 năm

  cho 69,6 g MnO tác dụng với dung dịch HCl đặc , dư . Dẫn khí thoát ra đi vào 500 ml dung dịch NaOH 4M ( ở nhiệt độ thường ) : a) viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra   ;   b) xác định nồng độ mol của những chất có trong dung dịch sau phản ứng . Biết rằng thể tích của dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể .

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Sơn Cách đây 5 năm

  một dung dịch có hòa tan 2 muối là NaBr và NaCl . Nồng độ phần trăm của mỗi muối trong dung dịch đều bằng nhau và bằng C% . Hãy xác định nồng độ C% của 2 muối trong dung dịch , biết rằng 50 g dung dịch 2 muối nói trên tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch AgNO3 8% , có khối lượng riêng D = 1,0625 g/cm3 .

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Lưu Cách đây 5 năm

  Câu 1: Hoà tan hoàn toàn 6 gam CuO vào lượng vừa đủ 400ml dung dịch HCl
  a) viết các phương trình phản ứng xảy ra?
  b) Tính nồng độ mol dd axit đã dùng?
  c) Tính khối lượng muói tạo thành sau phản ứng?

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Xuân Ngạn Cách đây 5 năm

  Khối lượng NaOH cần dùng để trung hòa hết 200ml dung dịch HCL 1M là????????????????????

  25/11/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • con cai Cách đây 5 năm

  hòa tan 11,2 lít khí HCL vào m gam dung dịch HCL 16% thu được dung dịch HCL 20% . tính m 

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Cách đây 5 năm

  cho 16g hỗn hợp dd Fe, Al + đủ với 200ml dung dịch HCL-------> 11,2l H2 (Đktc) và dd A a. Tính %m Al, Fe

  b) Tính Nồng độ mol của dd HCL

  c) cho dd A td với dd AgNO3 dư ---> a (g) kết tủa .Tính a.
  Mình cần giải gấp! m.n giúp mình

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • van dai Cách đây 5 năm

  nước vôi trong có thể làm giảm tính axit của nước,vậy thì nước vôi trong có thể làm giảm tính axit của dung dịch hcl hay không?

  21/06/2018 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON