YOMEDIA
ZUNIA12

Tính % khối lượng Cu, Fe và Al

Cho 14,2g hỗn hợp gồm ba kim lại Cu, Fe và Al tác dụng với 1500ml dung dịch HCl a M dư, sau pư thu được 8,96 lít khí và 3,2 g chất rắn

a. Tính % khổi lượng mỗi KL trong hỗn hợp A

b.Tìm a, biết thể tích dung dịch HCl dùng dư 30% so với lý thuyết

c. Cho b g hỗn hợp A tác dụng vừa đủ với Clo thì thu được 13,419 hỗn hợp các muối khan. Tìm a, biết hiệu suất pư là 90%

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Cu ko pư => mCu = 3.2 
  => mAl, Fe = 14.2 - 3.2 = 11 

  2Al + 6HCl --------> 2AlCl3 + 3H2 
  Fe + 2HCl ----------> FeCl2 + H2 

  nH2 = 8.96/22.4 = 0.4 

  Ta có hpt 
  27x + 56y = 11 
  1.5x + y = 0.4 

  Giải hpt 
  x = 0.2 
  y = 0.1 

  a. 
  mAl = 27*0.2 = 5.4 

  %mAl = 5.4*100/14.2 = 38% 
  %mCu = 3.2*100/14.2 = 22.5% 
  => %mFe = 100 - (38 - 22.5) = 39.5% 

  b. 
  nHCl = 6x + 2y = 1.4 
  => V HCl = 1.4/1.5 = 0.93M 
  Ý cuối ko hỉu cho b(g) sao tìm a

    bởi Phương Phương 25/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF