YOMEDIA

Hỏi đáp về Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua - Hóa học 10

Nếu các em có những khó khăn nào về Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ANYMIND360

Danh sách hỏi đáp (656 câu):

ZUNIA12
 • Chai Chai Cách đây 5 năm

  Giảng giúp tớ với:

  Đánh giá FeS, CuS tan hay không tan trong dung dịch HCl.

  Biết H2S có K1= 10-7,02, K2=10-12,9 và TFeS= 5*10-8 , TCuS= 8*10-3

  Cảm ơn trước nha

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Nguyễn Xuân Ngạn Cách đây 5 năm

  Cho 1,17 gam kim loại kiềm vào nước, thu được dung dịch A và 336ml khí ở đktc

  a, xác định kim loại kiềm

  b. Cho dd A tác dụng vừa đủ với 200 gam đ Hcl. Tính nồng độ phần trăm dd Hcl

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • con cai Cách đây 5 năm

  cho 12,1g hỗn hợp zn và fe tác dụng 100ml dung dịch hcl (d=1,19g/ml) thu được dung dịch d và 4,48l h (đktc) .    a, tính % m mỗi khối lượng . b, tính c% các chất có trong dung dịch x (nếu phản ứng vừa đủ). c, tính c% các chất có trong dung dịch x nếu hcl (dư 10%). d, tinh c% cac chat co trong dung dich x neu hcl ( chỉ dư 10%)

  13/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo Bo Cách đây 5 năm

  Hỗn hợp MgCO3 , NAHCO3 và KHCO3 có khối lượng 28,8 gam tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 7,168 lít CO2 (ở đktc).Khối lượng KCl tạo thành là:

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tieu Dong Cách đây 4 năm

  đun nóng 48,2 g hỗn hợp  KMNO4, KCLO3, sau một tgowif gian thu được 43,4 g hỗn hợp rắn Y. cho y td hoàn tonaf với dd HCL đặc, sau phản ứng thu đc 15,12 l CL2 và dd gồm MnCl2, KCl, HCl dư. tính số mol HCL phẳn ứng

  09/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Thị Trang Cách đây 5 năm

  cho 8,8 gam hôn hợp gồm Mg và MgO tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 14,6 % thu dược 1,12 lit khi o điều khiện tiêu chuẩn.

  a, Tính % về khối lượng của từng chất trong hôn hợp ?

  b, Tính khối lượng dung dịch HCl đa tham gia phản ứng ?

  c, Tính nồng độ phần trăm của muối tạo thành sau phản ứng ?

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lê Thảo Trang Cách đây 5 năm

  cho m (g) kim loại IIA tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl được 125g dd muối 30.4%. Cũng m (g) kim loại đó tác dụng hết với nước được 0.1827 mol Hidro. Tìm kim loại đó

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quynh Nhu Cách đây 5 năm

  cho 7,8 g hh 2kl Al và Mg td với df HCl thu đc 8,96 H2 ở đktc và M gam muối . Tính m mỗi kk trog hh ban đầu . V H2 ở đktc. Tính m. Chú ý cách trình bày giúp tớ nha...

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hy Vũ Cách đây 5 năm

  giúp mk bài này với nhé!!!Cho hỗn hợp A gồm 16g Fe2O3 và 6,4g CuO vào 0,64 mol HCl.Sau phản ứng thấy còn m(g) chất rắn ko tan.tính m

   

  07/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng Cách đây 5 năm

  Cho 11,9g hh gom kcm va nhom td voi dd hcl du thu duoc 8,96 \khi (dktc) tinh k\l muon thu duoc

  18/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hương Lan Cách đây 5 năm
  • Cho 16,8g hỗn hợp Zn và Fe tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl được dung dịch X và 6,72l H2
  • a) Tính số g mỗi kim loại
  • b) Tính a
  • c) Tính số g muối (2 cách)

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Hoàng Mai Cách đây 5 năm

  Cho m(g) Fe tac dung vua du voi 200ml dung dich Hcl 2M thu duoc Vml khi (dkc).Tinh m,V.

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang Cách đây 5 năm

  hòa tan hoàn toàn 11.2g Fe vào lượng vừa đủ 200ml dd Hcl Xmol/lit sau pứ thu đc dd A và V lít hiđro ở đktc hãy xđ  Avà V , nồng độ mol/lit dd A

   

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo bo Cách đây 5 năm

  Cho 1,92g 1 hợp kim Cu, Zn, Mg tác dụng vừa đủ với HCl ta thu đựơc  0,03 mol khí & dung dịch A. Cho NaOH dư vào dung dịch A thì thu được 1 kết tủa. Lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thì thu được 0,8g 1 chất rắn.

       a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

       b) Xác định phần trăm khối lượng trong hợp kim.

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang Cách đây 5 năm

  Cho 8,94 g hỗn hợp Na, K, Ba tác dụng với nước thu đc dd X và 2,688 l H.

  a) Tính VXCl  1 mol cần dùng pư hết với dd X.

  b) Tính klg muối thu đc

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Thuy Cách đây 5 năm

  Cho 2,13 g hỗn hợp X gồm Cu, Al, Mg tác dụng với odư thu đc 3,33 gam hỗn hợp A các oxit. Tính Vdd HCl nồng độ 2 mol phản ứng hết với A

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tay Thu Cách đây 5 năm

  a) dd axit HCl nồng độ 37% có D=1,19g/ml .tính nồng độ mol của dd 

  b) xác định nồng độ % của dd HCl  10,81 M có D =1,17g/ml

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị An Cách đây 5 năm

  thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hh gồm Fe2O3 và Al. Sau phản ứng hoàn toàn, nghiền nhỏ hh sản phẩm, trộn đều và chia thành 2 phần. Phần 1 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thì có 4,48l H2 thoát ra. Chất rắn còn lại có khối lượng bằng 44.8% khối lượng phần 1. Phần 2 tác dụng hết với dd HCl thì giải phóng 13.44l H2. khối lượng hh ban đầu là

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach dang Cách đây 5 năm

  cho 69, 6g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư. Dẫn khí thoát ra đi vào 500ml dung dịch NaOH 4M (ở nhiệt độ thường).

  a)      Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

  b)      Xác định nồng độ mol/l của những chất có trong dung dịch sau phản ứng. Biết rằng tinh thể của dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể.
   

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lê Tín Cách đây 5 năm

  Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan 5,85 g NaCl tác dụng với 200 ml dunh dịch có hòa tan 34 g AgNO3, người ta thu được một kết tủa và nước lọc.

  a)      Tính khối lượng chất kết tủa thu được.

  b)      Tính nồng độ mol của các chất còn lại trong nước lọc. Cho rằng thể tích nước lọc thu được thay đổi không đáng kể.

   

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Lưu Cách đây 5 năm

  Tính khối lượng HCl bị oxi hóa bởi MnO2 biết rằng khí Cl2 sinh ra trong phản ứng đó có thể đẩy được 12,7 I2 từ dung dịch NaI.
   

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bình Nguyen Cách đây 5 năm

  Muối NaCl có lẫn tạp chất NaI.

  a)      Làm thế nào để chứng minh rằng trong muối NaCL nói trên có lẫn NaI?

  b)      Làm thế nào để có NaCl tinh khiết.

   

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thiện Hải Cách đây 5 năm

  Giải thích hiện tượng trong các thí  nghiệm sau và viết PTHH

  Hòa tan hỗn hợp gồm Na2CO3 và KHCO3vào nước thu được dung dịch A

  a/ cho từ từ dung dịch HCl vào A không thấy có dấu hiệu xảy ra phản ứng

  b/ cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch A thu được dung dịch B và khí C. Cho dung dịch B vào dung dịch Ba(OH)2 dư thấy xuất hiện kết tủa D

  c/ cho từ từ dung dịch A vào dung dịch HCl dư thấy khí thoát ra

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Vinh Cách đây 5 năm

   Hòa tan 21 gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 bằng HCl được dung dịch A và 13,44 lít H2(đktc). Thể tích dung dịch (lít) NaOH 0,5M cần cho vào dung dịch A để thu được 31,2 gam kết tủa là?

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhật Minh Cách đây 5 năm

   Cho 100ml dung dịch MgCl2 2m tác dụng đủ với dung dịch AgNO3. Khối lượng kết tủa thu được là

  A 28.7 gam          B 57.4 gam

  C 43.05 gam      D  14.35gam

   

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON