YOMEDIA
ZUNIA12

Khối lượng muối cần tìm?

Hòa tan hoàn toàn 26,8g MgCO3 và CaCO3 vào dung dịch HCl dư, thoát ra 6,72 lít (đktc). Khối lượng CaCO3 là:

A. 8,4g     B. 16,8g     C. 10g     D. 20g

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Phương trình phản ứng:

  MgCO3 + 2HCl →MgCl2 + CO2 + H2O

  x (mol) →                       x (mol)

  CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

  y (mol) →                        y (mol)

  Giải hệ phương trình:

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  84x + 100y = 26,8\\
  x + y = \frac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  x = 0,2(mol)\\
  y = 0,1(mol)
  \end{array} \right.\)

  Khối lượng CaCO3 = 0,1 .100 = 10 (gam)

    bởi Hong Van 02/11/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON