YOMEDIA

Bài tập 3 trang 142 SGK nâng cao Hóa học 10

Bài tập 3 trang 142 SGK nâng cao Hóa học 10

So sánh tính chất hóa học của axit bromhiđric với axit flohiđric và axit clohiđric

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Giống nhau:

Điều có tính chất chung của một axit (quỳ tím hóa đỏ; tác dụng với bazơ, tác dụng với muối, tác dụng với kim loại).

Fe + 2HCl → FeCl2 +H2

CuO + 2HBr → CuBr2 + H2O

CaCO3 + 2HI → CaI2 + CO2 +H2O.

Khác nhau:

- Từ HF đến HI: tính axit và tính khử tăng dần.

K2Cr2O+ 14HCl → 3Cl2 + 2KCl + 2CrCl3 + 7H2O

2HBr + H2SO4 → Br+ SO2 + 2H2O

4HBr + O2 → 2H2O + 2Br2

8HI + H2SO4 → 4I+ H2S + 4H2O

- Riêng dung dịch HF ăn mòn thủy tinh:

4HF + SiO2 → SiF4 + 2H2O.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 142 SGK nâng cao Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>