ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 25 SGK GDCD 9

Giải bài 3 tr 25 sách GK GDCD LỚP 9

Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây?

a) Truyền thống là những kinh nghiệm quý giá 

b) Nhờ có truyền thống, mỗi dân tộc mới giữ được bản sắc riêng

c) Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp, rất đáng tự hào

d) Không có truyền thống, mỗi dân tộc và cá nhân vẫn phát triển

đ) Trong thời đại mở cửa và hội nhập hiện nay, truyền thống dân tộc không còn quan trọng nữa

e) Không được để các truyền thống dân tộc bị mai một, lãng quên.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Đáp án đúng: (a), (b), (c), (e)

  • Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là vô cùng quý giá, góp phần tích cực vào quá trình phát triển của dân tộc và mỗi cá nhân. Vì vậy, chúng ta phải bảo vệ, kế thừa và phát huy truyền thông tốt đẹp của dân tộc để góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam

 

-- Mod GDCD 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 25 SGK GDCD 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1