GDCD 6 Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Trong cuộc sống hằng ngày, con người cần liên lạc, trao đổi các thông tin để làm ăn, trao đổi tình cảm… thông qua thư, điện thoại, thư tín…Đây là những chuyện riêng tư, cần được giữ bí mật. Để hiểu rõ hơn về vẫn đề này, chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay: bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

Tóm tắt bài

1. Tình huống

 • Theo em Phương có nên đọc thư của Hiền không? Vì sao?
  • Không đọc thư của Hiền vì dù là bạn thân, khi Hiền chưa đồng ý cho đọc.
 • Em có đồng ý với giải pháp của Phương không? Vì sao?
  • Không đồng ý vì: Đó là một hành vi dối trá, là hành vi xâm phạm đến quyền bí mật về thư tín của Hiền.
 • Nếu em là Loan em sẽ làm gì?
  • Em không đọc trộm thư của người khác. Giải thích để Phượng hiểu hành vi bóc trộm thư là không tốt, là hành vi vi phạm pháp luật, ngăn cản Phượng không bóc thư của Hiền nữa.
  • Nếu Phượng cố tình đọc là vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật, thư tín, điện thoại, điện tín.

→ Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta cần tôn trọng thư tín, điện tín của người khác.

2. Nội dung bài học

 • Quyền được bảo đảm an toàn, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân là một trong những quyền cơ bản của công dân. Điều 73 Hiến pháp 1992 quy định:
  • Thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được bảo đảm an toàn và bí mật.
  • Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện tín của công dân phải do người có thẩm quyền tiến hành theo quy định của pháp luật.
 • Trách nhiệm của công dân:
  • Không được chiếm đoạt hoặc tự ý mở thư tín, điện tín của người khác, không được nghe trộm điện thoại.

Lời kết

Học xong bài này các em cần: 

 • Pháp luật quy định như thế nào về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại điện tín?
 • Trách nhiệm của công dân về quyền này?

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách giải Giải bài tập GDCD 6 Bài 18​​​ ở cuối bài học và tham gia làm phần thi Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 18​​​ có các câu hỏi để cũng cố kiến thức đã học.

Được đề xuất cho bạn