GDCD 6 Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Trong xã hội chúng ta, con người là đáng quý nhất, vì vậy quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng, thân thể,sức khỏe, danh dự và nhân phẩm đã được ghi nhận trong Hiến pháp 1992 của nước ta. Sẽ được làm rõ trong nội dung bài học hôm nay: ”Quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm".

Tóm tắt bài

1. Đọc truyện

 • Vì sao ông Hùng gây nên cái chết cho ông Nở?
  • Ông Hùng không cố ý xâm hại đến tính mạng của người khác.
   • Ông Hùng diệt chuột bằng bẫy điện, ông Nở sơ ý mắc vào bị điện giật chết
 • Hành vi đó có phải được gọi là cố ý không? 
  • Hành vi của ông Hùng là do sơ ý. Ông Hùng chỉ gài bẫy diệt chuột
 • Việc ông Hùng bị khởi tố chứng tỏ điều gì? 
  • Chứng tỏ pháp luật luôn bảo vệ đến tính mạng của con người.
 • Theo em, cái gì của con người là quý giá nhất? Vì sao? 
  • Đối với mọi người thì tính mạng, thận thể, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm là quý giá nhất, mọi việc xâm hại đến nó đều là phạm tội. 
 • Khi tính mạng, danh dự, nhân phẩm, thân thể của em bị người khác xâm phạm em sẽ làm gì? 
  • Tự mình bảo vệ cho mình
  • Nhờ pháp luật can thiệp

→ Quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm là quyền của công dân gắn liền với con người, là quyền quan trọng và đáng quý nhất của mỗi công dân.

2. Nội dung bài học

a. Khái niệm, ý nghĩa

 • Khái niệm 
  • Quyền bất khả xâm phạm về than thể có nghĩa là:
   • Không ai được xâm phạm đến thân thể của mình.
   • Cấm xâm phạm đến thân thể của người khác.
  • Quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm là quyền của công dân.
 • Ý nghĩa

  • Đây là quyền cơ bản của công dân ví nó gắn liền với mỗi con người và là quyền quan trọng nhất, đáng quý nhất của con người 

b. Quy định của pháp luật

 • Không ai được xâm phạm tới thân thể người khác.Việc bắt giữ người phải theo đúng pháp luật. 
 • Pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân. Mọi người phải trân trọng tính mạng, sức khoẻ, danh dự nhân phẩm của người khác.
 • Mọi việc xâm hại đến tính mạng, thân thể sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của người khác đều bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc 

c. Biểu hiện

 • Những hành vi, việc làm xâm phạm đến tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác: 
  • Đánh đập, hành hạ người khác 
  • Gây thương tích, chết người 
  • Vu khống, vu cáo, làm nhục. 
  • Chửi mắng, trêu chọc quá mức
  • Đua xe trái phép 
  • Dùng hung khí đùa giởn, hành hung người khác 
  • Mua bán phụ nữ, trẻ em 
  • Dụ dỗ trẻ em sa vào tệ nạn xã hội. 

♦ Đọc điều 71 HP 1992  

 • Pháp luật nước ta quy định: 
  • Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể; nghĩa là: không ai được xâm phạm đến thân thể người khác 
  • Việc bắt giữ người phải đúng quy định của pháp luật 
  • Công dân có quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; nghĩa là: mọi người phải tôn trọng tính mạng, thân thể, sức khỏe danh dự và nhân phẩm của người khác 
  • Mọi việc làm xâm phạm đến tính mạng, thân thể, sức khỏe danh dự và nhân phẩm của người khác đều bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc 
 • Những hành vi, việc làm xâm phạm đến tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của các bạn ở trường, ở lớp: 
  • Vu khống, vu oan cho bạn lấy cắp đồ. 
  • Trêu chọc, đùa giởn quá mức (nắm đầu,giựt tóc.) 
  • Nói xấu, chửi mắng bạn. Vô cớ đánh bạn, rủ người khác đánh bạn 
  • Tụ tập trốn học rủ nhau hút thuốc, chơi bài, đánh nhau, lập băng đảng,đ ua xe trái phép,tổ chức cướp giật. 
 • Khi gặp những hành vi, việc làm nêu trên thì em sẽ:
  • Kiên quyết không tham gia.
  • Khuyên can, ngăn cản.
  • Dùng lời lẽ để giải thích cho bạn hiểu làm như thế là vi phạm pháp luật.
  • Báo cho thầy cô, cha mẹ của bạn, các cơ quan, đoàn thể để kịp thời ngăn chận và xử lý. 

→ Nhà nước ta thật sự coi trọng con người. Chúng ta phải biết tự bảo vệ bản thân mình, tôn trọng người khác; biết phê phán, tố cáo các hành vi xâm phạm quyền con người.

d.Trách nhiệm của công dân học sinh

 • Tôn trọng tính mạng, thân thể danh dự nhân phẩm của người khác.
 • Bảo vệ quyền của mình. 
 • Phê phán tố cáo những việc làm trái với quy định của pháp luật 

Lời kết

Học xong bài này các em cần:

 • Biết được những quy định của pháp luật về quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng, thân thể, sức khỏe,danh dự và nhân phẩm. 
 • Biết tự bảo vệ bản thân, không được xâm hại đến thân thể của người khác.
 • Biết quý trọng, tôn trọng, tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của mình và của người khác.

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách giải Giải bài tập GDCD 6 Bài 16​ ở cuối bài học và tham gia làm phần thi Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 16​ có các câu hỏi để cũng cố kiến thức đã học.

Các em hãy tham khảo bài học tiếp theo: Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

Được đề xuất cho bạn