YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 73 SGK GDCD 11

Giải bài 5 tr 73 sách GK GDCD LỚP 11

Theo em, chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt hơn so với các chế độ xã hội trước đây ở nước ta ở điểm nào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Chế độ xã hội chủ nghĩa là nhà nước do dân và vì dân nên nó khác các xã hội trước như sau:

  • Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.
  • Do nhân dân làm chủ.
  • Có nền KT phát triển cao, dựa trên LLSX hiện đại và QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX.
  • Có nền VH tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
  • Con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện.
  • Các dt trong cộng đồng VN bình đẳng, đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
  • nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
  • Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.

-- Mod GDCD 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 73 SGK GDCD 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON