YOMEDIA

Học Kì 2

Nội dung môn GDCD lớp 11Học kì 2 này các em sẽ đi tìm hiểu các khái niệm về Nhà nước xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, các chính sách về dân số, tài nguyên, giáo dục, quốc phòng và an ninh hay chính sách đối ngoại. HOC247 hướng dẫn cho các em nắm rõ lý thuyết, luyện tập các bài trắc nghiệm và hướng dẫn giải chi tiết các bài tập SGK. Để theo dõi phần giải bài tập của bài học các em xem chi tiết theo các bài dưới đây

Chủ đề GDCD 11

ZUNIA9
 

 

ON