Học Kì 2

 • Bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa

  Bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa
  Nhà nước xã hội chủ nghĩa là đại biểu của các nước xã hội chủ nghĩa. Vậy Nhà nước ra đời khi nào? Bản chất của nhà nước là gì? Xã hội loài người đã và đang trải qua những kiểu nhà nước nào? Chúng ta đi tìm hiểu bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

  Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
  Hoc247 xin giới thiệu đến các em học sinh bài: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa giúp các em tìm hiểu về bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam như thế nào? Những hình thức cơ bản của dân chủ: dân chủ gián tiếp, dân chủ trực tiếp được thể hiện như thế nào? Mời tất cả các em học sinh cùng tìm hiểu bài học này để hiểu sâu hơn về chủ nghĩa xã hội trên thế giới nói chung và ở nước ta nói riêng. 

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

  Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm
  Hoc247 giới thiệu đến các em học sinh bài: Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm giúp các em tìm hiểu chính sách của Đảng và nhà nước ta về việc giải quyết hai vấn đề nóng hiện nay là dân số và việc làm, về phương hương và mục tiêu mà nhà nước ta đề ra như thế nào? Mời các em cùng tìm hiểu bài học này để theo dõi kĩ hơn.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

  Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
  Hoc247 xin giới thiệu đến các em học sinh bài học: Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường giúp các em tìm hiểu về tình hình tài nguyên môi trường của nước ta hiện nay. Các chính sách bảo vệ tài nguyên môi trường của Đảng và Nhà nước như thế nào? Ngoài ra, hình thành cho các em ý thức bảo vệ môi trường. Mời các em cùng tìm hiểu bài học này để hiểu sâu hơn các vấn đề trên. 

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ, văn hoá

  Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ, văn hoá
  Học bài này các em sẽ được tìm hiểu về Chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ, văn hoá giúp các em hiểu hơn về vai trò, mục đích, nhiệm vụ của các chính sách đó. Từ đó là học sinh các em cần phải làm gì để góp phần phát triển các chính sách đó. Bài học này sẽ giúp các em hiểu sâu hơn: Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ, văn hoá

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh

  Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh
  Học 247 xin giới thiệu đến các em học sinh bài Chính sách quốc phòng và an ninh. Qua nội dung bài học giáo viên giúp các em hệ thống lại kiến thức về vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh ở nước ta, hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh của nhà nước, nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh ở nước ta hiện nay.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 15: Chính sách đối ngoại

  Bài 15: Chính sách đối ngoại
  Trong quá trình phát triển của cách mạng, Đảng và Nhà nước luôn kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạng thời đại, đoàn kết dân tộc với đoàn kết quốc tế nên đã giành được những thắng lợi to lớn. Hiện nay, trong xu thế hòa bình, hợp tác phát triển, Đảng và nhà nước ta đang thực hiện đường lối đổi mới, mở cửa để phát triển đất nước. Để hiểu được vai trò, nhiệm vụ, phương hướng, nguyên tắc cơ bản của chính sách đối ngoại. Mời tất cả các em học sinh cùng tìm hiểu bài học này: Bài 15: Chính sách đối ngoại

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết