YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 12 SGK GDCD 11

Giải bài 1 tr 12 sách GK GDCD LỚP 11

Hãy phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động của một số ngành sản xuất mà em biết?

ADSENSE

Gợi ý trả lời Bài 1

 • Ngành khai thác khoáng sản:
  • Đối tượng lao động: Quặng trong lòng đất.
  • Tư liệu lao động: Máy móc dùng để khai thác, ô tô chuyên chở,...
 • Ngành sản xuất nông nghiệp:
  • Đối tượng lao động: Ruộng đất, giống cây trồng,...
  • Công cụ lao động: Máy móc nông nghiệp (máy cày, máy cấy, máy làm đất, máy thu hoạch các loại,...), thùng chứa, xe vận chuyển,...
 • Ngành dệt may:
  • Đối tượng lao động: Bông, sợi để dệt vải, ...
  • Công cụ lao động: Máy quay sợi, máy dệt, máy may,...

-- Mod GDCD 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 12 SGK GDCD 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Bài tập SGK khác

Thực hành 1 trang 98 SGK Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Thực hành 1 trang 100 SGK Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Thực hành 2 trang 101 SGK Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 1 trang 102 SGK Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 2 trang 102 SGK Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 3 trang 103 SGK Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 4 trang 104 SGK Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 1 trang 112 SGK Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 2 trang 113 SGK Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Bài tập 1 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 3 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 4 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 5 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 6 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 7 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 8 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 9 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 10 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 11 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 12 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 13 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 14 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 15 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 16 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 17 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 18 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 1 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2 trang 179 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 3 trang 179 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 4 trang 179 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 5 trang 179 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 6 trang 179 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 7 trang 179 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 8 trang 180 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 9 trang 180 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 10 trang 180 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 11 trang 180 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 12 trang 180 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 13 trang 180 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 14 trang 181 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 15 trang 181 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 16 trang 181 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 17 trang 181 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 18 trang 181 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 19 trang 181 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 20 trang 181 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 73 trang 32 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 74 trang 32 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 75 trang 32 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 76 trang 32 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 77 trang 32 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 78 trang 32 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 79 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 80 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 1 trang 125 SGK Hình học 11

Bài tập 2 trang 125 SGK Hình học 11

Bài tập 3 trang 126 SGK Hình học 11

Bài tập 4 trang 126 SGK Hình học 11

Bài tập 5 trang 126 SGK Hình học 11

Bài tập 6 trang 126 SGK Hình học 11

Bài tập 7 trang 126 SGK Hình học 11

Bài tập 81 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 82 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 83 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 84 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 85 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 86 trang 36 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 87 trang 36 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 88 trang 36 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 89 trang 36 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 90 trang 36 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 91 trang 38 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 92 trang 38 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 93 trang 38 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 94 trang 38 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 95 trang 38 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 96 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 97 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 98 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 99 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 100 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài tập C1 Bài 26 trang 92 SGK Vật lý 8

Giải bài tập C2 Bài 26 trang 92 SGK Vật lý 8

Giải bài tập C1 Bài 27 trang 94 SGK Vật lý 8

Giải bài tập C2 Bài 27 trang 95 SGK Vật lý 8

Giải bài tập C3 Bài 27 trang 96 SGK Vật lý 8

Giải bài tập C4 Bài 27 trang 96 SGK Vật lý 8

Giải bài tập C5 Bài 27 trang 96 SGK Vật lý 8

Giải bài tập C6 Bài 27 trang 96 SGK Vật lý 8

Giải bài tập C1 Bài 28 trang 99 SGK Vật lý 8

Giải bài tập C2 Bài 28 trang 99 SGK Vật lý 8

Giải bài tập C3 Bài 28 trang 99 SGK Vật lý 8

Giải bài tập C4 Bài 28 trang 99 SGK Vật lý 8

Giải bài tập C5 Bài 28 trang 99 SGK Vật lý 8

Giải bài tập C6 Bài 28 trang 99 SGK Vật lý 8

Bài tập 111 trang 44 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 112 trang 44 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 113 trang 44 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 114 trang 45 SGK Toán 6 Tập 1

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON