YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 86 SGK Địa 8

Giải bài 1 tr 86 sách GK Địa 8

Căn cứ vào hình 24.1 tính khoảng cách (kilomet) từ Hà Nội tới thủ đô các nước Phi-líp –pin, Bru-nây, Xin-ga-pho, Thái Lan?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Xác định trên bản đồ thủ đô các nước Đông Nam Á (hình 24.1).

Đo, tính khoảng cách từ Hà Nội tới thủ đô các nước. Chú ý, tỉ lệ bản đồ (1cm trên bản đồ tỉ lệ 1:30.000.000 bằng 30km ngoài thực địa).

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 86 SGK Địa 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON