YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây đúng

  • A. Càng gần chí tuyến, thời kì khô hạn càng kéo dài, biên độ nhiệt càng nhỏ.
  • B. Thực vật thay đổi theo mùa
  • C. Càng gần chí tuyến, thời kì khô hạn càng kéo dài, biên độ nhiệt càng lớn
  • D. Là vùng có khả năng tập trung thưa dân cư.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9399

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON