YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Kiểu khí hậu nào sau đây không đúng ở Nam Mĩ: 

  • A. Xích đạo
  • B. Nhiệt đới
  • C. Ôn đới
  • D. Hàn đới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 22367

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON