YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây không đúng với tự nhiên quần đảo Ăngti?

  • A. Phía đông các đảo mưa ít nên phát triển xavan và rừng thưa cây bụi
  • B. Là một vòng cung gồm vô số các đảo lớn nhỏ
  • C. Gồm các đảo bao quanh biển Caribe
  • D. Kéo dài từ cửa vịnh Mehico đến bờ đại lục Nam Mĩ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 22374

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA