YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phần lớn Nam Phi nằm trong khu vực nào? 

  • A. Cân nhiệt địa Trung hải
  • B. Ôn đới lục địa
  • C. Gios mùa xích đạo
  • D. Nhiệt đới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 21173

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON