• Câu hỏi:

  Cây công nghiệp nhiệt đới được trồng nhiều ở châu Phi là: 

  • A. Cà phê, chè, hồ tiêu, nho, cọ dầu
  • B. Cọ dầu, ca cao, kê, thuốc lá, cà phê
  • C. Cao su, ô liu, ca phê, thuốc lá
  • D. Ca cao, cà phê, cọ dầu, lạc, bông

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC