ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 15 Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hoà

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 15 về Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hoà online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. 250 năm
  • B. 300 năm
  • C. 200 năm
  • D. 400 năm
  • A. 1/2 sản phẩm trên thế giới 
  • B. 3/4 sản phẩm trên thế giới 
  • C. 2/4 sản phẩm trên thế giới 
  • D. 1/4 sản phẩm trên thế giới 
   
   
  • A. Hoa Kì, Nhật Bản, Đức, Pháp, Ca-na-đa, Singapore
  • B. Hoa Kì, Nhật Bản, Liên bang Nga, Anh, Pháp, Singapore, Hàn Quốc
  • C. Hoa Kì, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Hàn Quốc, Trung Quốc
  • D. Hoa Kì, Nhật Bản, Đức, Liên bang Nga, Anh, Pháp, Ca-na-đa.
  • A. Khu công nghiệp
  • B. Trung tâm công nghiệp
  • C. Vùng công nghiệp
  • D. A, B, C
  • A. Công nghiệp nặng
  • B. Công nghiệp chế biến
  • C. Dịch vụ
  • D. Tài chính, tín dụng
 

 

YOMEDIA
1=>1