YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Các cảnh quan công nghiệp phổ biến là 

  • A. Khu công nghiệp
  • B. Trung tâm công nghiệp
  • C. Vùng công nghiệp
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 14476

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON