AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đới ôn hòa cung cấp sản phẩm công nghiệp cho thế giới chiếm bao nhiêu %?

  • A. 1/2 sản phẩm trên thế giới 
  • B. 3/4 sản phẩm trên thế giới 
  • C. 2/4 sản phẩm trên thế giới 
  • D. 1/4 sản phẩm trên thế giới 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>