YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đới ôn hòa cung cấp sản phẩm công nghiệp cho thế giới chiếm bao nhiêu %?

  • A. 1/2 sản phẩm trên thế giới 
  • B. 3/4 sản phẩm trên thế giới 
  • C. 2/4 sản phẩm trên thế giới 
  • D. 1/4 sản phẩm trên thế giới 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 14474

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON