YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Lục địa Nam cực không phải là nơi: 

  • A. Có lớp băng dày đặt nhất thế giới
  • B. Có nhiều loại khoáng sản nhất thế giới
  • C. Có nhiều gió bão nhất thế giới
  • D. Được gọi là nơi cực lạnh nhất thế giới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 22427

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON