YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Diện tích của châu Nam Cực là

  • A. 14,7 triệu km2
  • B. 14,1 triệu km2
  • C. 14,3 triệu km2
  • D. 14,5 triệu km2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 22424

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON