YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 22 SBT Địa lí 7

Giải bài 2 tr 22 sách BT Địa lớp 7

Hãy đánh dấu x vào ông vuông ý em cho là đúng nhất:

Những khó khăn do lượng mưa nhiều theo mùa gây ra là:

a) xói mòn đất.

b) lụt lội.

c) hạn hán.

d) diện tích hoang mạc ngày càng mở rộng.

đ) tất cả các ý trên. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Những khó khăn do lượng mưa nhiều theo mùa gây ra là xói mòn đất, lụt lội, hạn hán và diện tích hoang mạc ngày càng mở rộng,...

⇒ Đáp án: Đ. Tất cả các ý trên

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 22 SBT Địa lí 7 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF