YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 9 Tập bản đồ Địa Lí 7

Bài tập 1 trang 9 Tập bản đồ Địa Lí 7

Em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây những nội dung phù hợp để thấy rõ sự khác biệt của các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng.

Hình thức canh tác Cách thức tiến hành Quy mô sản xuất Khối lượng nông sản làm ra Tác động đến môi trường và sự phát triển kinh tế - xã hội
Làm rẫy        
Thâm canh lúa nước        
Sản xuất hàng hóa theo quy mô lớn        

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Hình thức canh tác Cách thức tiến hành Quy mô sản xuất Khối lượng nông sản làm ra Tác động đến môi trường và sự phát triển kinh tế - xã hội
Làm rẫy Đốt rừng, xavan để lấy đất canh tác Nhỏ Năng suất cây trồng thấp, khối lượng nông sản làm ra ít

- Suy giảm diện tích rừng, đất bị bạc màu nhanh.

- Kinh tế - xã hội chậm phát triển.

Thâm canh lúa nước Áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật vào trong sản xuất Lớn Năng suất và sản lượng cây trồng tăng

- Giải quyết được vấn đề lương thực của nhiều quốc gia.

- Chăn nuôi gia súc, gia cầm có điều kiện phát triển

Sản xuất hàng hóa theo quy mô lớn Trồng trọt cây công nghiệp và chăn nuôi chuyên môn hóa quy mô lớn Rất lớn Khối lượng nông sản hàng hóa lớn

- Tạo ra khối lượng nông sản hàng hóa lớn, có giá trị cao

- Cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến, thúc đẩy công nghiệp chế biến phát triển

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 9 Tập bản đồ Địa Lí 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON