YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 76 SBT Địa lí 6

Giải bài 3 tr 76 sách BT Địa lớp 6

Dựa vào các hình 24-1, 24-2 và 24-3, hãy nhận xét:

a) Vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời trong các ngày "triều cường".

b) Vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời trong các ngày "triều kém".

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

a) Vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời trong các ngày "triều cường" : Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời thẳng hàng với nhau (tức là những ngày trăng tròn và không trăng). 

b) Vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời trong các ngày "triều kém" : Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất xếp vuông góc với nhau (tức là những ngày trăng khuyết).

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 76 SBT Địa lí 6 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON