YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 68 SBT Địa lí 6

Giải bài 1 tr 68 sách BT Địa lớp 6

Dựa vào hình 22, hãy cho biết:

  • Đới nóng được giới hạn bởi những vĩ tuyến nào. Các vĩ tuyến này còn có tên gọi là gì?
  • Đới ôn đới được giới hạn bởinhững vĩ tuyến nào. Các vĩ tuyến này còn có tên gọi là gì?

Giải sách bài tập Địa Lí 6 | Giải sbt Địa Lí 6 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

  • Đới nóng được giới hạn bởi vĩ tuyến 23o27’ Bắc và 23o27’ Nam. Các vĩ tuyến này còn được gọi là chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam.
  • Đới ôn hòa được giới hạn bởi vĩ tuyến 23o27’ Bắc (Nam) đến 66o33’ Bắc (Nam). Các vĩ tuyến này còn được gọi là chí tuyến Bắc (Nam) và vòng cực Bắc (Nam).

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 68 SBT Địa lí 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON