YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 38 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài tập 1 trang 38 Tập bản đồ Địa Lí 6

Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng:

Lớp đất (hay thổ nhưỡng) là:

☐ Lớp vật chất mỏng, vụn bở, bao phủ trên bề mặt các lục địa.

☐ Lớp vật chất mỏng có độ phì.

☐ Tất cả các ý trên. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Lớp đất (hay thổ nhưỡng) là:

☐ Lớp vật chất mỏng, vụn bở, bao phủ trên bề mặt các lục địa.

☐ Lớp vật chất mỏng có độ phì.

☒ Tất cả các ý trên.

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 38 Tập bản đồ Địa Lí 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON