Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 26 Đất. Các nhân tố hình thành đất

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Hai thành phần chính của lớp đất là: 

  • A. Hữu cơ và nước
  • B. Nước và không khí
  • C. Cơ giới và không khí
  • D. Khoáng và hữu cơ
 • Câu 2:

  Nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất là: 

  • A. Sinh vật
  • B. Đá mẹ
  • C. Khoáng
  • D. Địa hình
 • Câu 3:

  Thành phần khoáng của lớp đất có đặc điểm là: 

  • A. Chiếm 1 tỉ lệ nhỏ trong đất
  • B. Gồm những hạt có màu sắc loang lỗ và kích thước to nhỏ khác nhau
  • C. Nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng là sinh vật
  • D. Tồn tại trên cùng của lớp đất đá
 • Câu 4:

  Đặc điểm nào không đúng với thành phần hữu cơ trong đất

  • A. Chiếm 1 tỉ lệ nhỏ trong lớp đất
  • B. Có màu xám thẫm hoặc đen
  • C. Tồn tại chủ yếu ở lớp trên cùng của đất
  • D. Đá mẹ là nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ
 • Câu 5:

  Những loại đất hình thành trên đá mẹ granit thường có: 

  • A. Màu nâu, hoặc đỏ chứa nhiều thức ăn cung cấp cho cây trồng
  • B. Màu xám thẫm độ phì cao
  • C. Màu xám, chua, nhiều cát
  • D. Màu đen, hoặc nâu, ít cát, nhiều phù sa

Được đề xuất cho bạn