ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 26 Đất. Các nhân tố hình thành đất

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Hữu cơ và nước
  • B. Nước và không khí
  • C. Cơ giới và không khí
  • D. Khoáng và hữu cơ
  • A. Sinh vật
  • B. Đá mẹ
  • C. Khoáng
  • D. Địa hình
   
   
  • A. Chiếm 1 tỉ lệ nhỏ trong đất
  • B. Gồm những hạt có màu sắc loang lỗ và kích thước to nhỏ khác nhau
  • C. Nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng là sinh vật
  • D. Tồn tại trên cùng của lớp đất đá
  • A. Chiếm 1 tỉ lệ nhỏ trong lớp đất
  • B. Có màu xám thẫm hoặc đen
  • C. Tồn tại chủ yếu ở lớp trên cùng của đất
  • D. Đá mẹ là nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ
  • A. Màu nâu, hoặc đỏ chứa nhiều thức ăn cung cấp cho cây trồng
  • B. Màu xám thẫm độ phì cao
  • C. Màu xám, chua, nhiều cát
  • D. Màu đen, hoặc nâu, ít cát, nhiều phù sa
 

 

YOMEDIA
1=>1