Địa lý 6 Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của trái đất

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Trong Vũ trụ bao la, Trái Đất là một hành tinh xanh trong hệ Mặt Trời cùng quay quanh Mặt Trời ngoài Trái Đất còn có 8 hành tinh khác với màu sắc và đặc điểm khác nhau. Tuy rất nhỏ, nhung Trái Đất là một thiên thể duy nhất có sự sống trong hệ Mặt Trời. Rất lâu rồi con người luôn tìm cách khám phá các bí ẩn về "chiếc nôi" nơi tạo ra sự sống của mình. Đến với bài học này sẽ giúp các em tìm hiểu một số kiến thức Đại cương về Trái Đất như: kích thước, hình dạng, vị trí... của Trái Đất trong hệ Mặt Trời.

Tóm tắt lý thuyết

1. Vị trí của Trái Đất trong hệ mặt trời

  • Hệ mặt trời: gồm có mặt trời và chín hành tinh quay xung quanh nó, Trái Đất là một trong số chín hành tinh đó.
  • Trái Đất đứng ở vị trí thứ 3 tính theo thứ tự xa dần mặt trời

→ Ý nghĩa: vị trí thứ 3 của Trái Đất là một trong những điều kiện rất quan trọng để góp phần tạo nên Trái đất là hành tinh duy nhất có sự sống trong Hệ Mặt Trời

Các hành tinh trong hệ Mặt Trời

(Các hành tinh trong hệ Mặt Trời)

2.Hình dạng, kích thước của Trái Đất

a. Hình dạng: Trái Đất có dạng hình cầu

b. Kích thước: Trái Đất có kích thước rất lớn,độ dài bán kính là 6.370 km, đường kính xích đạo là 40.076 km

Kích thước của Trái Đất

(Kích thước của Trái Đất)

 

3. Hệ thống kinh, vĩ tuyến

a. Kinh tuyến 

  • Kinh tuyến là các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả địa cầu
  • Kinh tuyến gốc 00 là đường đi qua đài thiên văn Grin- uýt thành phố Luân Đôn (nước Anh)

Đường kinh tuyến

(Đường kinh tuyến)

b. Vĩ tuyến

  • Vĩ tuyến là những đường vòng tròn trên quả địa cầu, vuông góc với các đường kinh tuyến
  • Vĩ tuyến gốc 00 là đường vĩ tuyến lớn nhất cũng là đường xích đạo

Đường Vĩ tuyến

(Đường Vĩ tuyến)

c. Hệ thống kinh, vĩ tuyến

 Kinh tuyến    Vĩ tuyến  

Là các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả địa cầu

Là những vòng tròn trên quả địa cầu, vuông góc với các kinh tuyến

Trên quả địa cầu có tất cả 360 kinh tuyến

Có 181 vĩ tuyến

Là đường đi qua đài thiên văn Grin- uýt ở ngoại ô thành phố Luân Đôn (nước Anh)

Là vĩ tuyến lớn nhất,chia quả địa cầu thành 2 nửa: nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam

Những kinh tuyến bên phải kinh tuyến gốc là kinh tuyến Đông, bên trái kinh tuyến gốc là những kinh tuyến Tây

Từ xích đạo đến cực Bắc là những vĩ tuyến Bắc,từ xích đạo xuống cực Nam là những vĩ tuyến Nam

Lời kết

Qua bài học này các em phải nắm được các kiến thức cơ bản về Trái Đất và xác định được trên quả Địa cầu vị trí đường kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc, kinh tuyến Bắc-Nam-Đông-Tây, vĩ tuyến Bắc-Nam-Đông-Tây.

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách Giải bài tập Địa lý 6 Bài 1​​ ở cuối bài học và tham gia làm Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 1​​ có 10 câu hỏi để cũng cố kiến thức đã học.

Các em hãy cùng nhau tham khảo bài học tiếp theo: Bài 2: Bản đồ cách vẽ bản đồ

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Được đề xuất cho bạn