YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 1 Vị trí, hình dạng và kích thước của trái đất

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 1 về Vị trí, hình dạng và kích thước của trái đất online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ATNETWORK

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON