Địa lý 6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Khi nghe đài phát thanh báo cơn bão mới hình thành, để làm công việc phòng chống bão và theo dõi diển biến cơn bão chuẩn xác cần phải xác định vị trí di chuyễn cơn bão. Để làm được công việc trên, ta phải nắm vững phương pháp xác định phương hướng và toạ độ địa lí của các điểm trên bản đồ. Để xác định phương hướng trên bản đồ mời các em cùng tìm hiểu: Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

 

Tóm tắt lý thuyết

1. Phương hướng trên bản đồ

Các hướng chính

(Các hướng chính)

 • Kinh tuyến:
  • Đầu phía trên của đường Kinh tuyến là hướng Bắc.
  • Đầu phía dưới của đường Kinh tuyến là hướng Nam.
 • Vĩ tuyến: 
  • Đầu bên phải của vĩ tuyến là hướng Đông.
  • Đầu bên trái của vĩ tuyến là hướng Tây. 
 • Cơ sở xác định phương hướng trên bản đồ là dựa vào Kinh tuyến, Vĩ tuyến 
 • Có bản đồ không thể hiện các đường kinh tuyến và vĩ tuyến thì dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc rồi tìm các hướng còn lại.

2. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí 

Tọa độ địa lý tại điểm C

(Tọa độ địa lý tại điểm C)

 • Kinh độ và vĩ độ của một điểm gọi là số độ chỉ khoảng cách từ kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua địa điểm đó đến kinh tuyến và vĩ tuyến gốc. 
 • Tọa độ địa lí của một điểm chính là kinh độ, vĩ độ của điểm đó trên bản đồ.

Bài tập minh họa

Bài tập 1: Quan sát hình sau

Bản đồ thủ đô các nước ở khu vực Đông Nam Á

(Bản đồ thủ đô các nước ở khu vực Đông Nam Á)

1. Giả sử chúng ta muốn tới thăm thủ đô một số nước trong khu vực Đông Nam Á bằng máy bay. Dựa vào bản đồ hình 12 (trang 16 SGK Địa lý 6), hãy cho biết các hướng bay từ:

 • Hà Nội đến Viêng Chăn
 • Hà Nội đến Gia-các-ta
 • Hà Nội đến Ma-ni-la
 • Cu-a-la Lăm-pơ đến Băng Cốc
 • Cu-a-la Lăm-pơ đến Ma-ni-la
 • Ma-ni-la đến Băng Cốc

2. Hãy ghi tọa độ địa lí của các điểm A, B, C trên bản đồ thủ đô các nước ở khu vực Đông Nam Á

3. Tìm trên bản đồ hình 12 các điểm có tọa độ địa lí: 140oĐ – 0o và 120oĐ – 10oN.

Trả lời: 

 1. Các hướng bay từ:

 • Hà Nội đến Viêng Chăn: Tây Nam
 • Hà Nội đến Gia-các-ta: Nam
 • Hà Nội đến Ma-ni-la: Đông Nam
 • Cu-a-la Lăm-pơ đến Băng Cốc: Bắc
 • Cu-a-la Lăm-pơ đến Ma-ni-la: Đông Bắc
 • Ma-ni-la đến Băng Cốc: Tây

2. Ghi tọa độ địa lí của các điểm A, B, C trên bản đồ thủ đô các nước ở khu vực Đông Nam Á

 • Điểm A: 130oĐ – 10oB
 • Điểm B: 110oĐ – 10oB
 • Điểm C: 130oĐ – 0o

3. Trên bản đồ hình các điểm có tọa độ địa lí: 

 • Điểm E: 140oĐ – 0o 
 • Điểm D: 120oĐ – 10oN.

Lời kết

Qua bài này các em phải xác định được phương hướng trên bản đồ. Xác định được kinh độ, vĩ độ, tọa độ địa lý trên bản đồ.

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách Giải bài tập Địa lý 6 Bài 4​​​ ở cuối bài học và tham gia làm Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 4​​​ có 10 câu hỏi để cũng cố kiến thức đã học.

Các em có thể tham khảo bài học tiếp theo: Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Được đề xuất cho bạn