ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1 trang 3 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài tập 1 trang 3 Tập bản đồ Địa Lí 6

Quan sát quả Địa cầu và hình 1, em hãy điền từ thích hợp vào chỗ chấm (...):

- Các đường nối liền cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa cầu là những đường....................................

- Đừng kinh tuyến đi qua Luân Đôn có số độ là..........kinh tuyến này có tên gọi là............. Tìm, ghi số độ và tên của đường đó lên bản đồ ở hình 1.

- Những đường tròn trên quả Địa cầu nhỏ dần về hai cực và vuông góc với đường kinh tuyến là những đường............... Đường vĩ tuyến dài nhất trên quả Địa cầu có số độ là............. Đường này được gọi là............... Ghi tên đường đó vào chỗ chấm (...) trên bản đồ. 

 

 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

- Các đường nối liền cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa cầu là những đường kinh tuyến.

- Đừng kinh tuyến đi qua Luân Đôn có số độ là 0o kinh tuyến này có tên gọi là kinh tuyến gốc. Tìm, ghi số độ và tên của đường đó lên bản đồ hình 1.

- Những đường tròn trên quả Địa cầu nhỏ dần về hai cực và vuông góc với đường kinh tuyến là những đường vĩ tuyến. Đường vĩ tuyến dài nhất trên quả Địa cầu có số độ là 0o

SGiải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 6

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 3 Tập bản đồ Địa Lí 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON