ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1 trang 4 SBT Địa lí 6

Giải bài 1 tr 4 sách BT Địa lớp 6

Dựa vào hình 1.1 hãy cho biết:

  • Hệ Mặt Trời có mấy hành tinh, kể tên các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời.
  • Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy trong các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời. 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

  • Hệ Mặt Trời có 8 hành tinh: Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Thiên Vương, Hải Vương.
  • Trái Đất nằm ở vị trí thứ 3 trong các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời.

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 4 SBT Địa lí 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON