AMBIENT

Trắc nghiệm Địa lý 12 Bài 5 Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tt)

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 12 Bài 5 về Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tt) online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

RANDOM

Câu hỏi trắc nghiệm (9 câu):

  • A. Cùng được hình thành trong đại Cổ sinh của giai đoạn Cổ kiến tạo
  • B. Cùng được hình thành trong đại Trung sinh của giai đoạn Cổ kiến tạo
  • C. Cùng được hình thành trong giai đoạn Cổ kiến tạo
  • D. Cùng được hình thành trong giai đoạn Tân kiến tạo
  • A. Kỉ Đệ tứ của giai đoạn Tân kiến tạo
  • B. Kỉ Nêôgen của giai đoạn Tân kiến tạo
  • C. Đại Trung sinh của giai đoạn Cổ kiến tạo
  • D. Đại Cổ sinh của giai đoạn Cổ kiến tạo
  • A. Các dãy núi ở Tây Bắc và Bắc Trung Bộ
  • B. Các khối núi cao ở Cao Bằng, Lạng Sơn
  • C. Các khối núi cao ở Nam Trung Bộ
  • D. Khối nâng Việt Bắc, địa khối Kon Tum
  • A. Giai đoạn tiền Cambri
  • B. Giai đoạn Cổ kiến tạo
  • C. Giai đoạn Tân kiến tạo
  • D. Đại Nguyên sinh và Cổ sinh
  • A. Trầm tích biển
  • B.  Trầm tích lục địa
  • C. Macma
  • D. Biến chất
 • Câu 6:

  Đây là đặc điểm của giai đoạn Tân kiến tạo: 

  • A. Diễn ra trong khoảng 475 triệu năm
  • B. Chịu tác động của các kì vận động tạo núi Calêđôni và Hecxini
  • C. Chỉ diễn ra trên một bộ phận nhỏ của lãnh thổ nước ta 
  • D. Chịu tác động của vận động tạo núi Anpi và biến đổi khí hậu toàn cầu
 • Câu 7:

  Các mỏ than ở Quảng Ninh, Quảng Nam được hình thành trong: 

  • A. Đại Trung sinh của giai đoạn Cổ kiến tạo
  • B. Đại Cổ sinh của giai đoạn Cổ kiến tạo
  • C. Kỉ Đệ tứ của giai đoạn Tân kiến tạo 
  • D. Đại Nguyên sinh của giai đoạn tiền Cambri
 • Câu 8:

  Đây là điểm giống nhau về lịch sử hình thành của khối thượng nguồn sông Chảy và khối núi cao Nam Trung Bộ. 

  • A. Cùng được hình thành trong đại Cổ sinh của giai đoạn Cổ kiến tạo
  • B. Cùng được hình thành trong đại Trung sinh của giai đoạn Cổ kiến tạo
  • C. Cùng được hình thành trong giai đoạn Cổ kiến tạo 
  • D. Cùng được hình thành trong giai đoạn Tân kiến tạo
 • Câu 9:

  Đây là chứng cứ cho thấy lãnh thổ nước ta được hình thành trong giai đoạn tiền Cambri: 

  • A. Sự có mặt của các hoá thạch san hô ở nhiều nơi
  • B. Sự có mặt của các hoá thạch than ở nhiều nơi
  • C. Đá biến chất có tuổi 2,3 tỉ năm được tìm thấy ở Kon Tum 
  • D. Các đá trầm tích biển phân bố rộng khắp trên cả nước
AMBIENT
?>