YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 95 SGK Địa lý 11

Giải bài 2 tr 95 sách GK Địa lớp 11

Dựa vào hình 10.8 SGK, nhận xét và giải thích sự phân bố công nghiệp Trung Quốc.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 
  • Các trung tâm công nghiệp của Trung Quốc tập trung ở miền Đông, đặc biệt ở duyên hải.
  • Vì: miền Đông có đầy đủ các điều kiện về tài nguyên khoáng sản, nguồn nước và nguồn nhân lực có trình độ kĩ thuật đáp ứng được  yêu cầu của các ngành công nghiệp.

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 95 SGK Địa lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1