YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 105 SGK Địa lý 11

Giải bài 2 tr 105 sách GK Địa lớp 11

Kể tên một số hãng nổi tiếng ở nước ngoài liên doanh với Việt Nam trong các ngành công nghiệp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Một số haxng nổi tiếng nước ngoài liên doanh với Việt Nam trong các ngành công nghiệp: Canon,Honda,…(Nhật Bản), Samsung (Hàn Quốc),…

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 105 SGK Địa lý 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 101 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 108 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 74 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 74 SBT Địa lí 11

Bài tập 3 trang 75 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 75 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 75 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 76 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 76 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 77 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 77 SBT Địa lí 11

Bài tập 3 trang 77 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 78 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 78 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 78 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 78 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 78 SBT Địa lí 11

Bài tập 9 trang 80 SBT Địa lí 11

Bài tập 10 trang 80 SBT Địa lí 11

Bài tập 11 trang 80 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 81 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 81 SBT Địa lí 11

Bài tập 3 trang 81 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 82 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 82 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 82 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 82 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 82 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 83 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 85 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 51Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 51 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 52 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 52 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 52 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 53 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 54 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 54 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 5 trang 54 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 55 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 55 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 55 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 56 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 56 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 5 trang 56 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 6 trang 56 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 7 trang 56 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 57 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 57 Tập bản đồ Địa Lí 11

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON