YOMEDIA

Bài tập 1 trang 108 SGK Địa lý 11

Giải bài 1 tr 108 sách GK Địa lớp 11

Trình bày mục tiêu của ASEAN.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

  • Thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước thành viên.
  • Giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng trong nội bộ ASEAN và bất đồng khác biệt giữa nội bộ với bên ngoài.
  • Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển.

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 108 SGK Địa lý 11 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA