ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 9 Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 9 về Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Bên ngoài bề mặt của Trái Đất 
  • B. Bên trong bề mặt của Trái Đất 
  • C. Bên dưới bề mặt của Trái Đất
  • D. Bên trên bề mặt của Trái Đất
  • A. cùng chiều nhau, có vai trò như nhau trong việc tạo ra các dạng địa hình trên bề mặt trái đất.
  • B. ngược chiều nhau, ít có vai trò trong việc hình thành các dạng địa hình trên bề mặt trái đất.
  • C. cùng chiều nhau, làm cho địa hình trái đất ngày càng cao hơn. 
  • D. đối nghịch nhau, có tác động đồng thời và tạo ra các dạng địa hình trên bề mặt trái đất.
   
   
  • A. phong hóa – vận chuyển – bóc mòn – bồi tụ.
  • B. phong hóa – bồi tụ - bóc mòn – vận chuyển.
  • C. phong hóa – bóc mòn – vận chuyển – bồi tụ. 
  • D. phong hóa – bóc mòn – bồi tụ - vận chuyển.
  • A. xâm thực bởi băng hà.
  • B. xâm thực bởi nước chảy trên mặt.
  • C. sự vận động nâng lên của địa hình hai bên. 
  • D. thổi mòn do gió.
  • A. nóng, ẩm.
  • B. nóng, khô.
  • C. lạnh, ấm.   
  • D. lạnh, khô.
  • A. nước trong các vết nứt của đá khi đóng băng sẽ tăng thể tích làm vỡ khối đá.
  • B. nước đóng băng sẽ nặng hơn đè lên các khối đá làm vỡ khối đá.
  • C. khối đá bị lạnh sẽ giòn hơn và dễ vỡ hơn. 
  • D. khí hậu lạnh giúp cho nước dễ xâm nhập vào đá và phá hủy đá.
  • A. gió thổi mạnh.
  • B. nhiều bão cát.
  • C. nắng gay gắt, khí hậu khô hạn. 
  • D. sự chênh lệch giữa nhiệt độ ban ngày và đêm lớn.
  • A. miền khí hậu cực đới và miền khí hậu ôn đới hải dương ấm, ẩm.
  • B. miền khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm và miền khí hậu ôn đới.
  • C. miền khí hậu khô nóng ( hoang mạc và bán hoang mạc ) và miền khí hậu lạnh. 
  • D. miền khí hậu xích đạo nóng, ẩm quanh năm.
  • A. quá trình phá hủy, làm biến đổi các loại đá và khoáng vật.
  • B. quá trình làm các sản phẩm đã bị phá hủy, biến đổi rời khỏi vị trí ban đầu.
  • C. quá trình di chuyển các sản phẩm đã bị phá hủy biến đổi từ nơi này đến nơi khác. 
  • D. quá trình tích tụ ( tích lũy ) các sản phẩm đã bị phá hủy, biến đổi.
  • A. sự nâng lên và hệ số của vỏ trái đất theo chiều thẳng đứng.
  • B. yếu tố khí hậu các dạng nước, sinh vật và con người.
  • C. sự uốn nếp các lớp đá. 
  • D. sự đứt gãy các lớp đất đá.
 

 

 

YOMEDIA
1=>1