ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quá trình phong hóa lí học xảy ra mạnh nhất ở 

  • A. miền khí hậu cực đới và miền khí hậu ôn đới hải dương ấm, ẩm.
  • B. miền khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm và miền khí hậu ôn đới.
  • C. miền khí hậu khô nóng ( hoang mạc và bán hoang mạc ) và miền khí hậu lạnh. 
  • D. miền khí hậu xích đạo nóng, ẩm quanh năm.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án: C

  Giải thích: Phong hoá lí học xảy ra chủ yếu do sự thay đổi nhiệt độ, sự đóng băng của nước, sự kết tinh của các chất muối. Nên quá trình phong hóa lí học xảy ra mạnh nhất ở miền khí hậu khô nóng (hoang mạc và bán hoang mạc) và miền khí hậu lạnh.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 143631

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1