ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tác động của ngoại lực, một chu trình hoàn chỉnh nhìn chung diễn ra tuần tự theo các quá trình như sau 

  • A. phong hóa – vận chuyển – bóc mòn – bồi tụ.
  • B. phong hóa – bồi tụ - bóc mòn – vận chuyển.
  • C. phong hóa – bóc mòn – vận chuyển – bồi tụ. 
  • D. phong hóa – bóc mòn – bồi tụ - vận chuyển.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án: C

  Giải thích: Tác động của ngoại lực, một chu trình hoàn chỉnh nhìn chung diễn ra tuần tự theo các quá trình từ phong hóa và bóc mòn các vật liệu trên bề mặt Trái Đất, sau đó các vật liệu sẽ vận chuyển dưới tác động của gió, dòng chảy,… với nhiều hình thức khác nhau phụ thuộc vào kích thước vật liệu. Cuối cùng, các vật liệu sẽ được vận chuyển đến bồi tụ các vùng đồng bằng hoặc thường thì sẽ là những vùng thấp hơn.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 143626

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1