YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 43 SGK Địa lý 10

Giải bài 2 tr 43 sách GK Địa lớp 10

Hãy nêu sự phân bố các khối khí và các frông theo trình tự từ cực Bắc tới cực Nam của Trái Đất.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Khối khí bắc cực rất lạnh (A).
 • Frông địa cực (FA). 
 • Khối khí ôn đới lạnh (P). 
 • Frông ôn đới (FP).
 • Khối khí chí tuyến rất nóng (T).
 • Khối khí xích đạo nóng ẩm (E).
 • Khối khí chí tuyến rất nóng (T). 
 • Frông ôn đới (FP). 
 • Khối khí ôn đới lạnh (P). 
 • Frông địa cực (FA). 
 • Khối khí nam cực rất lạnh (A).

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 43 SGK Địa lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON